POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: WITCHER Karolina Targowska Adres: 98-220 Zduńska Wola, Krobanów 17b, która posiada nadane numery ewidencyjne: NIP: 8631693117 oraz REGON: 382783457.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy przestawić Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej sklepu www.DARKNESS.pl (dalej: „Strona”). Potrzebna jest nam też Twoja zgoda na korzystanie z niektórych plików cookie.

 

DANE OSOBOWE ZBIERAMY PODCZAS:

 1. dokonywania rejestracji w Sklepie,
 2. składania zamówienia (zarówno podczas korzystania z Twojego konta, jak i bez rejestracji);
 3. realizacji procedury zwrotu towaru;
 4. dokonywania zapisu na usługę newsletter;
 5. korzystania z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu.

 

REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

Dla dokonania rejestracji w Sklepie musisz podać swoje imię nazwiska, płeć oraz adres e-mail.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem założenia i prowadzenia konta w Sklepie.

Podczas rejestracji konta na stronie sklepu, dla Twojej wygody przewidzieliśmy możliwość zapisania danych do wysyłki oraz danych do faktury, które wykorzystywane będą przy składaniu i realizacji przyszłych zamówień (w zakładce „Moje konto”). Dane do wysyłki obejmują:

 • imię oraz nazwiska
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu)

Dodatkowo stworzyliśmy też możliwość zapisania przez Ciebie (w zakładce Moje Dane ) nazwiska oraz numeru telefonu, które również wykorzystane zostaną przy składaniu i realizacji przyszłych zamówień. Zapewniamy, że bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać tych danych do innych celów, w szczególności do celów marketingowych. Zapisanie danych w zakładce Moje Dane jest całkowicie dobrowolne.

 

SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

Jeśli przed złożeniem zamówienia nie zapisałeś danych do wysyłki ani danych do faktury, składając zamówienie uzupełnić będziesz musiał/a dane do obejmujące:

 • imię i nazwisko;
 • adres (ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 • numer telefonu;
 • adres e-mail.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, uzupełnić będziesz musiał/a także dane do faktury:

 • oznaczenie firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych na tym etapie jest dobrowolne, jednak w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail niezbędne dla złożenia i zrealizowania zamówienia;

Jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, niezbędne jest także wskazanie firmy, adresu oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej.

Podczas składania zamówienia jako zarejestrowany użytkownik, będziesz mógł/mogła także zapisać dane do wysyłki i dane do faktury na potrzeby przyszłych zamówień.

 

Dane te przetwarzać będziemy:

 

 • w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).
 • w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych czy przepisów prawa konsumenckiego; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawę tę nazywać będziemy dalej „Obowiązkiem prawnym”)
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

 

 

PROCEDURA ZWROTU TOWARU

Jeśli będziesz chciał/a zwrócić dostarczony Ci towar, wypełnić będziesz musiał/a formularz obejmujący następujące dane: nazwa zwracanego towaru, data zawarcia umowy/odbioru, imię i nazwisko, adres, datę wypełnienia dokumentu, numer konta bankowego, imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku. Formularz ten wysłać będziesz musiał/a nam wraz ze zwracanym towarem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zrealizowania procedury zwrotu.

 

Dane te przetwarzać będziemy:

W celu realizacji procedury zwrotu zamówionego przez Ciebie towaru. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku Nasz prawie uzasadniony interes, który polega na konieczności zapewnienia realizacji zwrotów zgodnie ze stosowaną przez nas polityką zwrotów. Jeśli dokonasz zwrotu w ustawowym terminie na odstąpienie od umowy zawartej na odległość podstawą przetwarzania będzie Obwiązek prawny.

 

DOKONYWANIE ZAPISU NA USŁUGĘ NEWSLETTER

Zarówno podczas rejestracji, składania zamówienia, jak i bezpośrednio na stronie głównej Sklepu dokonać możesz zapisu na usługę newsletter, w którym informować będziemy Cię o naszej ofercie, w tym nowościach oraz promocjach. Na potrzeby wysyłki newslettera przetwarzać będziemy Twój adres e-mail Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania newslettera.

 

Dane te przetwarzać będziemy:

W celach marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. akceptacja regulaminu usługi newsletter.

KORZYSTANIA Z UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ NAS KANAŁÓW KONTAKTU

Dla Twojej wygody stworzyliśmy następujące kanały umożliwiające kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

 • poczta elektroniczna (sklep@darkness.pl)
 • infolinia pod nr 667 851 489

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzać będziemy twój adres e-mail, dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta pocztowego, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w treści korespondencji w związku ze zgłoszeniem.

Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzaniu podlegać będzie Twój numer telefonu, nagranie Twojego głosu oraz ewentualnie inne dane, które udostępnisz nam w trakcie rozmowy.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych osobowych:

 • podanych na etapie rejestracji konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, a jeśli dane te wykorzystujemy do realizacji zamówienia – także podmioty wskazane w lit. b poniżej;
 • podanych podczas składania zamówienia są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie; w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu płatności odbiorcą danych może być także operator płatności lub operator pocztowy;
 • podanych w ramach procedury zwrotu towaru są: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie, bank;
 • podanych w celu zapisu na usługę newsletter są: podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu e-mail marketingu;
 • podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej.

 

Strona korzysta z plików cookies, w związku z czym za każdym razem, kiedy wejdziesz na Stronę, będziemy zbierać dane obejmujące Twój unikatowy identyfikator. Dopóki nie założysz konta na Stronie, nie dokonasz zakupów bez rejestracji lub nie skorzystasz z jakiegokolwiek innego formularza zamieszczonego na Stronie, nie będziemy w stanie jednak ustalić Twojej tożsamości.

 • dokonywania analiz związanych z ruchem Użytkowników na Stronie;
 • utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu, abyś nie musiał ponownie wpisywać danych do logowania po przejściu na poszczególne podstrony;
 • dostosowania treści prezentowanych na Stronie do Twoich preferencji;
 • retargetowania naszych reklam, czyli prezentowania Ci treści nas dotyczących w sieciach reklamowych.

Na potrzeby dokonywania analiz związanych z ruchem Użytkowników korzystamy z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”). Google nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek innych Twoich danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Twojej tożsamości

Możemy także zbierać dane nawigacyjne dotyczące Twojej osoby, tj. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowałeś/łaś się kliknąć, lub o innych czynnościach podejmowanych na stronie Sklepu, darkness.pl. (dane te nazywać będziemy dalej: „Danymi nawigacyjnymi”). Dane nawigacyjne zbierane będą w celu analizy Twojej aktywności, Twoich preferencji, jak również w celu utworzenia Twojego profilu, który pozwoli nam na optymalne spersonalizowanie treści prezentowanych na stronie Sklepu. Profil ten obejmował będzie także dane, które podasz nam przy rejestracji lub w toku korzystania z funkcjonalności Twojego konta.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

 Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies służących analizie aktywności Użytkowników, utrzymania sesji, dostosowania treści prezentowanych na Stronie do Twoich preferencji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WITCHER Karolina Targowska. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Sklepu oraz zwiększania atrakcyjności naszej oferty, jak również na zapewnieniu możliwości dostosowania oferty Sklepu do preferencji Klientów Sklepu. Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies służących retargetowaniu reklam jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda, którą wyrazisz wchodząc na Stronę bez zmiany ustawień przeglądarki.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dowiedzieć się, czy dotyczące Cię dane osobowe są aktualnie przetwarzane i w razie potwierdzenia, do uzyskania kopii tych danych oraz informacji na temat: pochodzenia danych, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców danych, celów przetwarzania, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, okresu przechowywania danych, praw przewidzianych rozporządzeniem.

Masz prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy nie są one już niezbędne do celów, do jakich zostały zgromadzone, lub gdy nie jesteśmy już upoważnieni do ich przetwarzania.

Możesz wycofać zgodę udzieloną na wszelkie przetwarzanie, które na tej zgodzie się opiera.

W dowolnej chwili masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na naszym uzasadnionym interesie, w tym wobec profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?

W związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics, współpracą z sieciami reklamowymi, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych.

 

 Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 

Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę www sklepu internetowego usługi:

Utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym.

Przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym.

Za zgodą klienta – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”.

Świadczenie usług elektronicznych w wyżej wymienionym zakresie jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta klienta na stronie zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji klienta na stronie.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

Usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres klienta podany przy rejestracji.

Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą Konsumenta – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
 • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY).

W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

 • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 • SPRZEDAWCA wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 • SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 

Serwis wykorzystuje pliki „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

CELE STOSOWANIA COOKIES

 • Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 • Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 • Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 • Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

Shopping cart

0
Brak produktów w koszyku.
X